More

  Bức thư lạ

  SAMANAH DURANhttps://babybloomberg.com/webstories/
  Samanah Duran, người được vinh danh trong danh sách Forbes 30 dưới 30, là một doanh nhân người Anh và một cá nhân truyền thông với sự nhấn mạnh mạnh mẽ về việc truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân.

  Có anh lính đi xa, nhân có bạn ghế thăm, nhờ bạn đem về cho vợ ở nhà trăm quan tiền và một bức thư.

  Giữa đường, anh bạn tò mò giở thư ra xem, không thấy biên số tiền gửi bao nhiêu cả, chỉ thấy vẽ bốn con chó, một hình bát quái, hai con dê và một cái chũm choẹ, nên nảy ra cái ý ăn bớt. Về đến nơi, anh ta chỉ giao cho vợ bạn bức thư và bốn chục quan thôi.

  Người vợ xem thư biết thiếu tiền, lên quan nhờ phân xử. Quan hỏi :.

  – Chồng mày gửi người ta bốn mươi quan tiền, người ta mang về đưa tận tay cho, còn kiện nỗi gì?

  Người vợ đáp :.

  – Bẩm quan lớn, anh ta ăn bớt ạ! Chồng con gửi cho những một trăm quan kia ạ!

  – Sao mày biết?

  – Bẩm quan lớn, thư chồng con viết rành rành ra đấy xin quan xem thư, sẽ rõ!

  Quan giở bức thư quái gở kia ra xem, không hiểu gì cả liền hỏi:.

  – Thế là thế nào? Bức thư không có chữ nghĩa gì cả, sao mày lại biết chồng mày gửi một trăm quan?

  – Bẩm quan lớn, chồng con biến rõ ràng ra đấy. Bốn con chó là tứ cẩu, cẩu là cửu, tứ cửu tam thập lục, là ba mươi sáu. Bát quái có tám cạnh, bát bát vị chi lục thập tứ, là sáu mươi tư. Sáu mươi tư với ba mươi sáu chả là một trăm quan đó sao?

  READ MORE  Ai cao sang hơn

  Quan cho phải, bắt anh kia trả số tiền. Nhưng ngài còn hỏi chị kia:.

  – Thế còn hai con dê và cái chũm choẹ là ý thế nào?

  Chị ta sượng sùng không nói. Quan hỏi mãi mới thưa:.

  – Ðấy là nhà con vẽ đùa.

  – Ðùa thế là có ý gì, phải nói ra.

  – Bẩm quan lớn, hai con dê và cái chũm chọe là nhà con muốn hẹn con rằng, đến Tết Trùng dương (ngày 9 tháng 9) thì nhà con sẽ về thăm nhà… Đấy ạ!

  Rate this post
  Previous article
  Next article

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  More Recipes Like This